Kunst & musikk

Fredag 18. oktober
i åpningstiden @ kjelleren, Olsvik kirke

Pop-up: Nyt kunsten til toner fra Hanna Kallestad i utstillingslokalet

Gratis

Denne kvelden vil Hanna Kallestad dukke opp midt i kunsten, i salgsutstillingen i kjelleren. Hun spiller selvvalgt musikk, inspirert av kunsten. Akkurat når hun dukker opp vet vi ikke, så løsningen blir å nyte kunstutstillingen fredag kveld og vente i spenning!

Hanna Vigerust Kallestad (17) begynte å spille fiolin ved Bergen kulturskole da hun var seks år gammel. De første årene foregikk undervisningen med den musikkpedagogiske suzukimetoden, og hun hadde Britta Skärby Vindenes som lærer. I dag er hun elev på Barrat Due i Bergen og Langhaugen musikklinje, og har Per Gisle Haagenrud som hovedlærer. På veien dit har hun fått ta del i mange spennende prosjekter sammen med Det Norske kammerorkester, Ung Filharmoni, 1B1, Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester med flere. Som solist har Hanna fått priser på konkurransene UMM og Sparre Olsen, og har blitt tildelt blant annet Drømmestipendet og Sigmund Skages Minnefond.