KUNST & LYRIKK

15. OKT
18:00 // 19:00
INTERESSERT

Øyeblikk

Velkommen til pop up-kunst og lyrikk der Bente Bratlund leser egne dikt.

Programmet er satt sammen av et utvalg dikt fra Bente Bratlunds diktsamlinger. Dikteren er
opptatt av alt som berører henne i hverdagen, de de ulike øyeblikkene livet gir oss. Det kan
være sorger eller gleder, nærhet eller savn, eller mange korte, fine møter med andre
mennesker.

Bente Bratlund reiser mye rundt og leser opp fra diktsamlingene sine. Hun forteller gjerne
om hvilke opplevelser som ligger til grunn for diktene og knytter egne tanker til opplesingen.
Det kan være både alvor og humor. Fremfor alt ønsker forfatteren å formidle livskraft og
håp.

Bente Bratlund er utdannet lærer. Hun har veilederutdanning på høyskolenivå og
videreutdanning i drama. Men det å skrive er hennes hovedprosjekt. Hun har gitt ut 70
bøker: barnebøker, romaner og diktsamlinger. I år kommer barnebok, en diktsamling og en
kortroman.

«Å dikte er blitt min pust og mitt pulsslag» sier Bente Bratlund.